Khay Hoa Quả Xanh 5KG

12.000

  • Kích thước: 34x24x6 (cm).
  • Màu sắc: Xanh.
  • Giá: 12.000đ; Số lượng 20-50: 11.000đ; Số lượng trên 50: 10.000đ.
Liên hệ: 0865.208.286